Project Description

Bølgeeternit B6, Sortblå, Vildkildevej 23, 2640 Hedehusene

Arbejdsbeskrivelse:

Den samlede tagflade er opmålt til 165 kvm. Eksisterende, lægteunderlag og Eternit afmonteres og bortkøres. Der lægtes med godkendte taglægter dimension, 38×73 mm. De eksisterende vindskeder udskiftes. Der monteres bølgeeternit B6 tagsystem i henhold til gældende foreskrifter. Tagrendesystem monteres, bestående af, tagrender, incl. rendejern, nedløb, hængselstifter, bøjninger, nedførsel, tudstykke, og brøndkrave.

 

boelge-eternit-b6-sortblaa-vildkildevej-23-2640-hedehusene-2

boelge-eternit-b6-sortblaa-vildkildevej-23-2640-hedehusene-3