Project Description

Decra Elegance med lyddæmpning, Skovkæret 16, 2880 Bagsværd

Arbejdsbeskrivelse:

Den eksisterende tagbelægning bevares som undertag. Derfor strølægtes der med trykimprægneret træ. Strølægterne fastgøres i det eksisterende lægteunderlag med skruer af typen ClimateX. Herpå lægtes med godkendte taglægter dimension, 38×73 mm. De eksisterende vindskeder og stern forhøjes med ca. 65 mm. ved at (som standard) at montere et ekstra vindskedebræt i trykimprægneret træ udenpå det eksisterende. Der monteres Decra Elegance m/Lyddæmpning tagsystem i henhold til gældende foreskrifter. Tagrendesystem monteres bestående af, tagrender, incl. rendejern, nedløb, hængselstifter, bøjninger, nedførsel, tudstykke, og brøndkrave.

 

decra-elegance-lyddaempning-skovkaeret-16-2880-bagsvaerd-2decra-elegance-lyddaempning-skovkaeret-16-2880-bagsvaerd-1