Project Description

V.Meyer Brandenburger HF14, Finsensvej 134, 2000 Frederiksberg

Den samlede tagflade udgør 130 kvm. Eksisterende, lægteunderlag og Tegl afmonteres og bortkøres. Eksisterende isolering fjernes Der udlægges i 2 lag Glasuld isolering 150 mm. i skråvægge, På loft 300 mm. gangbro hæves Til nyt isoleringsniveau. Der monteres Huntonit undertag, 25 mm. trykimprægneret. afstandslister, Herpå lægtes med godkendte taglægter dimension, 38×73 mm. tagflader oprettes. Der monteres skalkplade, Zink ventileret tagfod og der oplægges Vinge fals Branderburger. HF14, Engoberet antik rød. Der afsluttes med opmuret gavle i hvid puds. Der inddækkes omkring 70×70 muret skorsten. Der monteres. Falstegl tagsystem monteres i henhold til gældende forskrifter. Tagrendesystem (Genbruges) monteres bestående af, tagrender, incl. rendejern, bøjninger,

V.Meyer Brandenburger HF14, Finsensvej 134, 2000 Frederiksberg billede 2

V.Meyer Brandenburger HF14, Finsensvej 134, 2000 Frederiksberg billede 3