Hvordan finder jeg ud af om mit eternittag indeholder asbest og hvor meget koster det at fjerne et asbesttag

Hvor meget koster det at fjerne et eternittag der indeholder asbest?

Hvordan finder jeg ud af om mine eternitplader asbestholdige?

Den nemmeste måde er at finde ud af om dit eternittag indeholder asbest er, hvis det af dine huspapirer fremgår hvornår eternitaget er fra:

  1. Er taget fra 1984 –  1988 kan eternitpladerne muligvis indeholde asbestfibre.
  2. Er taget fra før 1984 indeholder de med garanti asbestfibre.
  3. Er taget fra efter 1988 er det meget usandsynligt at tagpladerne indeholder asbest.

En mere sikker, men også mere besværlig måde at kontrollere om du dit tag er asbestholdigt, er at tjekke serienummeret som er indstemplet i på oversiden af tagpladen.

Sådan tjekker du om dit eternittag indeholder asbest
1. Er det første tal i serienummeret 0 eller 1 er der asbestfibre i tagpladen.
2. Er det første tal i serienummeret 4 eller 5 er tagpladen asbestfri.

Hvor meget koster det at fjerne et gammelt eternittag der indeholder asbest?

Prisen for afmontering og deponering af eternittagplader der indeholder asbest afhænger i høj grad af hvilken type der er tale om.

  • Afmontering og deponering af bølgeeternittagplader af typen B5, B6, B7 eller B9 koster fra 210 kr. pr. m2.
  • Afmontering og deponering af eternitskifertagplader af typen rektangulære, diagonalskifre eller Westerland skifre koster fra 510 kr. pr. m2.

Hvilke regler gælder hvis jeg skal udskifte mit gamle asbestholdige eternittag – og må jeg gøre det selv?

Eftersom asbestfibre er yderst skadelige for dit helbred, og kan forårsage asbesthose, eller lungekræft, er der strenge regler på området.

Uanset om du vælger at nedtage og bortskaffe det asbestholdige tag selv (hvilket du gerne må), eller lade et professionelt tagfirma udføre opgaven, skal følgende regler strengt overholdes:

  1. I visse kommuner skal der søges om tilladelse til nedtagning af asbestholdigt tag inden arbejdet påbegyndes.
  2. De nærmeste områder skal afdækkes med fx en presenning inden man begynder afmontering så man i videst mulige omfang undgår asbeststøv på loft, eller på jorden.
  3. Er der tale om nedtagning af eternitskifre (som betragtes som let støvende arbejde) skal skifrene indpakkes i tykke plastposer og forsegles med tape på stedet, inden de nedtages fra taget. De udførende skal sikre sig mod  støvpartikler med personlige værnemidler i form af støvafvisende arbejdstøj og hovedbeklædning og åndedrætsværn. Den gamle isolering skal enten støvsuges med specialstøvsuger, eller udskiftes.
  4. Er der tale om asbestholdige bølgeeternitplader er sikkerhedskravene lidt lempeligere, idet det ikke som udgangspunkt betragtes som hverken støvende, eller let støvende, kan tagpladerne nedtages fra taget uden indpakning forudsat at de nedtages som hele plader.
  5. Asbestpladerne kan i begrænset omfang afleveres på de fleste genbrugspladser. Er der tale om større mængder kan man med fordel bestille en aflukket container der køres til deponi.

Som det fremgår af ovennævnte er det ikke “bare” lige ud af landevejen hvis du går i tanker om at lægge nyt tag selv. Specielt ikke, hvis det gamle asbestholdige eternittag skal nedtages først.

Det skal derfor frarådes at du udfører arbejdet som Gør-det-selv-mand.

Download evt. denne PDF-fil fra teknologisk institut for yderlige information om asbestholdige eternitbølgepladers serienumre.

eller læs mere om asbest i byggematerialer, herunder tagplader på Miljøstyrelsens hjemmeside

FAQ – ofte stillede spørgsmål

Hvor meget koster det at fjerne bølgeeternit tagplader der indeholder asbest?

Prisen for afmontering og deponering af bølgeeternittagplader af typen B5, B6, B7 eller B9 koster fra 210 kr. pr. m2.

Hvor meget koster det at fjerne et eternitskifertag der indeholder asbest?

Prisen for afmontering og deponering af eternitskifertagplader af typerne: rektangulære, diagonalskifre eller Westerland skifre koster fra 510 kr. pr. m2.

Indholdsfortegnelse