Tagrensning & maling af gamle Eternittage

Tagrensning og maling har været en populær måde at “shine” taget op på. Der er dog nogle ting du bør vide inden du kaster dig ud i dette, eller lader et firma udføre rensning og maling af taget. Det pæne look er oftest en kortstakket løsning. Det koster typisk halvdelen af en Eternitudskiftning. Garantien på en tagrens er minimal i forhold til et nyt tag.

Er dit Eternittag utæt fraråder vi at du vælger en tagrensning hvis du forventer at en sådan behandling vil tætne dit tag og forlænge levetiden væsentligt – tværtimod.

Professionel tagrensning udført med det rigtige udstyr
Billedet viser et Decra ståltag der afrenses med professionelt tagrense udstyr.

Er det alle typer tag der egner sig til tagrensning?

TagtypeEgnetMindre egnet
EternitskifertagX
BølgeeternittagX
NaturskifertagX
StåltagX
TagpaptagX
TegltagX
BetontagX
Tabellen viser hvilke tagtyper der egner sig til afrensning, og hvilke typer tag der kan afrenses men generelt er mindre egnede.

Hvilke typer tag egner sig i mindre grad til tagrensning?

Ældre eternitskifertage og naturskifertage egner sig sjældent til en tagrens. Dette skyldes at disse tage ofte er kittet i mellemlagene. Er tagkitten porøs, kan man risikere at tagkitten vibreres og skylles ud når rensemaskinen kører hen overtaget, hvilket kan gøre taget utæt. En professionel tagmand vil kunne vurdere om det er OK at afrense tage af disse typer.

Hvilke typer tag egner sig til tagrensning?

Generelt er det OK at afrense følgende typer tag:

  • Ståltag
  • Tegltag
  • Betontag
  • Bølgeeternittag
  • Tagpaptag

Det forudsætter dog at tagbelægningen er intakt, fri for huller, revner etc.. Få derfor altid en fagmand til at vurdere om dit tag egner sig til en tagrens.

Rensning af eternitskifertag

Et gammelt eternitskifertag er som oftest kittet, og eftersom olien i kitten med årene fordamper mistes klæbeevnen mellem skiferpladerne. Resultatet bliver, at de i forvejen udtørrede skifre bukker opad i kanterne eftersom der ikke længere er noget der binder skifrene. Derved kan fx slagregn nemt trænge ind mellem pladerne. Dette vil resultere i et utæt tag, og det kan ikke engang en tagrensning og et tykt lag maling lave om på. En tagrensning kan faktisk gøre et eternitskifertag mere utæt, eftersom rensemaskinen vibrerer og skyller den porøse kit ud tidligere en det ville falde ud på naturlig vis.

Rensning af bølgeeternittag

Eksempel på ikke egnet bølgeeternit tagplade til tagrensning og maling med revner og urenheder selv hvor rensemaskinen har været
Eksempel på en ikke egnet bølgeeternit tagplade til tagrensning og maling med revner og urenheder selv hvor rensemaskinen har været.

Selvom et bølgeeternittag ikke er kittet, er situationen lidt den samme hvis man ønsker en tagløsning der holder mere end blot nogle få år. Årsagen er, at bølgeeternit tagplader bliver “trætte” efter 30-50 år. Det viser sig ved revnede og porøse tagplader. Defekte plader kan naturligvis udskiftes under og efter tagrensningen, men er igen en stakket løsning. Problemet er, at en tagrensningen af bølgetagplader normalt ikke fjerner mos og alger tilstrækkeligt.

Den efterfølgende tagmaling vil indenfor ganske få år blive gennembrudt af alger og mos, specielt ved kanterne fordi det er praksis umuligt at fjerne urenhederne disse steder. Sidstnævnte vil også danne grundlag for frostskader eftersom længerevarende fugt vil ophobe sig disse steder.

Vi anbefaler derfor at du indhenter et tilbud på en Eternitudskiftning samt en pris på tagrensning. Dette vil give dig et godt grundlag for den bedste beslutning for netop dig.

Indholdsfortegnelse